Polityka Prywatności

PROVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Gruszewnia, ul. Kmicica 43, 42-125 Kamyk

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy:

 1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystania Państwa danych osobowych, jest PROVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gruszewnia, ul. Kmicica 43, 42-125 Kamyk
 2. Państwa dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio i dobrowolnie: osobiście, telefonicznie, drogą mailową.
 3. Udostępnione przez Państwa dane osobowe, zgodnie z rozporządzeniem RODO, są przetwarzane w celu:
  • realizacji zobowiązań wynikających z łączącej nas umowy,
  • obsługi zamówień składanych w naszej firmie,
  • dostawy złożonych zamówień
  • podatkowym i rachunkowym wymaganych przez przepisy prawa,
  • zapewnienia usług związanych z płatnościami on-line,
  • analiz statystycznych,
  • windykacji należności, w tym prowadzenia wszelkich ewentualnych postępowań sądowych i mediacyjnych,
  • tworzenia i prezentowania różnych akcji promocyjnych, konkursów i programów lojalnościowych,
  • kontaktowania się w celu przedstawienia oferty lub innych informacji marketingowych,
  • udzielania informacji niezwiązanych bezpośrednio z konkretnym zamówieniem, w szczególności udzielania odpowiedzi na zapytania z tym związane,
  • w celach archiwalnych
 4. Zebrane dane osobowe mogą przy przekazywane:
  • podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie
  • podwykonawcom w celach niezbędnych do realizacji poszczególnych zamówień,
  • podmiotom świadczącym usługi marketingowe, które w imieniu Provel sp. z o.o. prowadzą wybrane akcje promocyjne,
  • podmiotom udostępniającym nam swoje narzędzia teleinformatyczne
  • podmiotom świadczącym nam pomoc prawną, księgową i rachunkową
  • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne
  • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (płatności on-line) do celów realizacji płatności
  • podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną
 5. W zakresie przetwarzania Państwa danych osobowych każdemu przysługuje prawo żądania od administratora, dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wyrazić lub odwołać w dowolnym momencie pisząc na adres biuro@provel.pl, listownie na adres siedziby firmy. Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas konieczny do obsługi Państwa zamówienia oraz przez okres wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności prawa podatkowego i rachunkowego.

 

Provel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gruszewni, ul. Kmicica 43, 42-125 Kamyk, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000317203, NIP: 5740006315, REGON 002760382, kapitał zakładowy 7 400 000,00 zł w opłacony w całości

PROVEL Sp. z o.o.

Gruszewnia, ul. Kmicica 43,
42-125 Kamyk

Księgowość
Tel. 34 / 318 32 52


Adres e-mail:

biuro@provel.pl

Zapytania ofertowe

Andrzej Moeglich

tel. 602 307 628

Adres e-mail:
andrzej@provel.pl

Zaopatrzenie

Kamil Dworak

tel. 604 423 751

Adres e-mail:
kamil.dworak@provel.pl